Na rok 2018 dofinansowanie z UMK wynosi 1,7 zł za godzinę x ilość godzin wynikająca z umowy x ilość dni roboczych.
Dofinansowanie z Programu Maluch 2018 wynosi 150 zł m-c.
Oba dofinansowania przyznane zostały na 12 m-c od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Dofinansowanie otrzymują dzieci zamieszkałe w Krakowie.