Mini Mini

Cennik

Wpisowe wynosi 500 zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne, wyprawkę plastyczną, naczynia kuchenne itp. Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku  rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Kontynuacja umowy – wpisowe 250  zł. Jest to opłata jednorazowa bezzwrotna na okres trwania kolejnej umowy obejmująca: ubezpieczenie dziecka, materiały higieniczne, wyprawkę plastyczną, naczynia kuchenne itp. Płatne przy podpisaniu umowy. W przypadku  rozwiązania umowy opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami przewidzianymi w harmonogramie dnia.

Opłata za wyżywienie płatna przelewem do 10-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki. Opłata ta jest naliczana „z dołu” za poprzedni miesiąc.

Zajęcia dodatkowe (fakultatywne) są organizowane według zapotrzebowania rodziców i podlegają dodatkowej opłacie

Opłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy :

Alior Bank 05 2490 0005 0000 4530 3151 6359

Opłaty w roku 2024

  • Czesne 1145 zł (kwota z uwzględnieniem dofinansowania z Gminy Miejskiej Kraków ) –  Całodzienny pobyt dziecka w żłobku  od 06.30 do 18.00
  • Czesne 1047,50 zł  (kwota z uwzględnieniem dofinansowania z Gminy Miejskiej Kraków ) – Pobyt dziecka w żłobku do 5 godzin dziennie pomiędzy 06.30 a 18.00.
Wysokość czesnego bez uwzględnienia dotacji z Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 wynosi:

  • Czesne 1950 zł  – całodzienny pobyt dziecka w żłobku  od 06.30 do 18.00
  • Czesne 1450 zł – pobyt dziecka w żłobku do 5 godzin dziennie pomiędzy 06.30 a 18.00.
Czesne nie obejmuje opłat za wyżywienie.

Stawka żywieniowa – 21 zł/dzień

  • Śniadanie – 3,50 zł
  • II śniadanie (owoc)  – 1 zł
  • Obiad – 13 zł (zupa 6 zł + drugie danie 7 zł)
  • Podwieczorek – 3,50  zł

Diety  są ustalane  z cateringiem i podlegają  dodatkowej opłacie, naliczanej do dziennej stawki żywieniowej. Istnieje możliwość przyniesienia przez rodzica posiłków w oryginalnie hermetycznie zamkniętych słoiczkach.

  • Zniżka dla rodzeństwa (w przypadku, gdy minimum dwoje dzieci uczęszcza w tym samym czasie do naszych placówek) – czesne drugiego dziecka pomniejszone o kwotę 100 zł

  • Rozpoczęta godzina po godzinach pracy żłobka – 50zł

minimini

MiniMini to krakowska sieć żłobków i przedszkoli stworzona z myślą o najmłodszych. To u nas dzieci czują się jak w drugim domu, bezpiecznie i kreatywnie spędzając czas.

© 2017 MiniMini Żłobki i Przedszkola
GALERIA