Mini Mini

galeria

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż”

J. Korczak

Zabawy dydaktyczno – wychowawcze według pedagogiki Froebel ,, Dar Zabawy’’

Według Froebla materiały do zabawy dostarcza dziecku przyroda i człowiek. Podkreślał on ważną rolę dorosłego w wyborze odpowiednich zabawek dla dzieci – muszą to być przedmioty kształcące i rozwijające, a nie przypadkowe i niesłużące jego rozwojowi. Właśnie dlatego te właściwe zabawki nazywał „darami”. Dar to coś cennego, o co trzeba się troszczyć i szanować. Nazwa podkreśla, że proponowane zabawki są czymś wyjątkowym, co dorosły przekazuje dziecku.

Zabawa z froeblowskimi darami w naturalny sposób pobudza i rozwija dziecięcą kreatywność, także w kontekście rozwoju mowy. Sama forma darów – prostota, dostępność, możliwości manipulacyjne, poznawanie wielozmysłowe, dają liczne bodźce do rozpoczęcia procesu komunikacji. Pytania o kształt, barwę, podobieństwa, pytania o podejmowane próby konstrukcyjne (Co budujesz? Co to będzie? A kto tu będzie mieszkał?) wskazują dziecku na wartość jego aktywności oraz nasze zainteresowanie, stąd wejście w dialog odbywa się w atmosferze radości i bezpieczeństwa. Zaciekawienie dziecka, stworzenie warunków do osiągania sukcesów, wzbudzenie motywacji i radości twórczej to klucze do werbalnej aktywizacji dziecka.

Wyliczanki – krótkie, rytmiczne, rymowane wyliczanki połączone ze wskazywaniem wymienianych przedmiotów wprowadzają dzieci do kolejnych zabaw. Stosowane codziennie, stanowią element stały, punkt odniesienia, dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności.

Zabawy ruchowe/integracyjne – zabawy łączące ruch, manipulację i krótkie wierszowane polecenia są dla dzieci okazją do budowania pozytywnego obrazu siebie, wzmacniania więzi w grupie, rozwijania pamięci oraz odreagowywania napięć i nadmiaru emocji.

Zabawa badawcza, jak każda inna zabawa, jest działalnością bezinteresowną, nie jest ważny dla dziecka rezultat ani materialny efekt, lecz samo działanie, które do niego doprowadziło. Zabawy badawcze dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Zabawa badawcza jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa doświadczenie umysłowe. Działając myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cech, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo-skutkowe między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Dziecko uczy się chętnie tego, co je zaciekawia,  a najlepiej wówczas, gdy czynnie eksperymentuje i samo ustala tematy badań chcąc iść w poznawaniu własną drogą, dochodzić do własnych rozwiązań. Najczęściej spotykanymi przedmiotami w zabawie badawczej są materiały dostępne dla dziecka w środowisku naturalnym – piasek, śnieg, woda, patyki, kamyki – czyli dary natury.

Zabawy konstrukcyjne – w toku zabaw z darami dzieci przekonają się, że nawet z ograniczonej ilości elementów można wznosić różnorodne konstrukcje. Zasób doświadczeń dzieci może być zróżnicowany, stąd inspiracją do swobodnej twórczości mogą być schematy konstrukcyjne – od najprostszych (z ośmiu klocków) po bardziej skomplikowane. Towarzyszące konstrukcjom rymowane historie, instrukcje, opisy systematyzują działania dziecka, rozwijają koncentrację uwagi i stanowią impuls do rozbudowywania zarówno konstrukcji, jak i opowieści im towarzyszących

Kącik gospodarczy – to miejsce, w którym prowadzone są zajęcia kulinarne i ogródkowe, najczęściej ma charakter małej kuchni lub ogródka. Dzieci uczą się w nim przyrządzania łatwych potraw, ćwiczą eleganckie nakrywanie do stołu. W części ogródkowej zajmują się pielęgnacją roślin, ziół i kwiatów.

minimini

MiniMini to krakowska sieć żłobków i przedszkoli stworzona z myślą o najmłodszych. To u nas dzieci czują się jak w drugim domu, bezpiecznie i kreatywnie spędzając czas.

© 2017 MiniMini Żłobki i Przedszkola
GALERIA